Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στηρίζει το πρόγραμμα «Αντώνης Τριτσης»

1aaa-etep

 

Υπεγράφη σε ειδική διαδικτυακή εκδήλωση η Συμφωνία Χρηματοδότησης, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ για το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η νέα μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση θα υποστηρίξει νέες βιώσιμες αστικές επενδύσεις σε έργα με σημαντικό αποτύπωμα και υψηλό αντίκτυπο για τις τοπικές κοινωνίες και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Πρόκειται για ένα από τα πιο ισχυρά χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει παράσχει η ΕΤΕπ, στα 58 χρόνια δράσης της στην Ελλάδα, που θα συμβάλλει στην επιτάχυνση της υλοποίησης εκατοντάδων αναπτυξιακών προγραμμάτων που στόχο έχουν να κάνουν καλύτερη τη ζωή των πολιτών στους Δήμους και τις Περιφέρειες ολόκληρης της χώρας.


Το εν λόγω Πρόγραμμα αποτελεί ένα σημαντικό επενδυτικό εργαλείο, ώστε η Τοπική Αυτοδιοίκηση να γίνει αναπτυξιακός μοχλός για την επανεκκίνηση της εθνικής οικονομίας, με την κατασκευή σημαντικών έργων σε Δήμους και Περιφέρειες σε όλη τη χώρα, που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.
Στο πλαίσιο επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης και αντιμετώπισης των αιτιών και συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» εστιάζει σε «πράσινα» έργα υποδομής με κεντρικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Τα έργα αφορούν, μεταξύ άλλων, τομείς όπως το περιβάλλον και η προστασία της δημόσιας υγείας και της ανθρώπινης ζωής, και εστιάζουν σε αναβάθμιση των υποδομών σε κρίσιμους τομείς, από την ύδρευση και αποχέτευση, μέχρι την οδοποιία και οδική ασφάλεια, καθώς και την αστική αναζωογόνηση.
Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων θα διαχειρίζεται τα επιλέξιμα επενδυτικά έργα. Πρόκειται για την επισφράγιση μίας πολύμηνης προσπάθειας που είχε ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2020 με την παρουσίαση του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», συνολικού ύψους 2,5 δις ευρώ.