Τρεις προτάσεις της ΚΕΔΕ για έργα διέλευσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων σε κοινόχρηστους χώρους

  • Συντονισμός των παρόχων υπηρεσιών διέλευσης και ετήσιος προγραμματισμός των έργων, ώστε να δύνανται οι δήμοι να προγραμματίζουν κάθε χρόνο τις αναγκαίες παρεμβάσεις (επισκευές, ασφαλτοστρώσεις κ.λ.π.)

  • Αύξηση των τελών διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης

  • Μείωση του πληθυσμιακού μεγέθους των δήμων στους οποίους δεν καταβάλλονται τέλη διέλευσης

Τις προτάσεις της ΚΕΔΕ για βελτιωτικές νομοθετικές προτάσεις που αφορούν τα έργα διέλευσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων παρουσίασε σήμερα ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Καφαντάρης, στην ημερίδα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με θέμα «Παρουσίαση του πληροφορικού συστήματος “e-Διέλευσις” για την ηλεκτρονική διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης».

Ο κ. Καφαντάρης κατά την ομιλία του χαρακτήρισε πολύ σημαντική τη δημιουργία του ψηφιακού συστήματος e-Διέλευσις, καθώς, όπως είπε, συμβάλει στην απλοποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των πράξεων έγκρισης και χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων, στη μείωση των καθυστερήσεων και του κόστους των διαδικασιών, στον καλύτερο προγραμματισμό των έργων και στη διεύρυνση της δημοσιότητας και της διαφάνειας εκτέλεσής τους.

Τόνισε επίσης ότι η ΚΕΔΕ θα είναι αρωγός στην προσπάθεια ψηφιοποίησης και απλοποίησης των διαδικασιών λειτουργίας των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης.

«Είμαστε μαζί σας στην υλοποίηση του e-Διέλευσις, το οποίο εκτιμούμε ότι θα επιλύσει τα προβλήματα που υπάρχουν στον τρόπο που λειτουργεί αυτή η διαδικασία μέχρι και σήμερα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε ωστόσο ότι με την ευκαιρία της δημιουργίας αυτού του ψηφιακού συστήματος, την ανάγκη να βελτιωθεί και η ισχύουσα νομοθεσία.  Συγκεκριμένα πρότεινε τις εξής νομοθετικές βελτιώσεις:

  • Να διασφαλιστεί μέσω του «πληροφοριακού συστήματος e–Διέλευσις» ο συντονισμός των παρόχων υπηρεσιών διέλευσης, ώστε να επιτυγχάνεται ο ετήσιος προγραμματισμός των έργων διέλευσης που χρειάζονται την κατασκευή τομής σε κοινόχρηστους χώρους, προκειμένου να μπορεί ο αρμόδιος Δήμος να προγραμματίζει κάθε χρόνο τις αναγκαίες επισκευές, ασφαλτοστρώσεις κ.λ.π.

Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί να υλοποιηθεί και η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 5 του Παραρτήματος Χ του Ν.4070/2012 που προβλέπει ότι «Ο αρμόδιος φορέας χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης μπορεί να επιβάλλει στους παρόχους υποχρέωση κοινής ή και παράλληλης όδευσης ή παράλληλης εκσκαφής ή κοινής αποκατάστασης οδοστρώματος και μπορεί να υποδεικνύει τον επιθυμητό προγραμματισμό εκτέλεσης των εργασιών τους κατά τρόπο που εξασφαλίζει την ελάχιστη δυνατή όχληση των πολιτών».

  • Να αυξηθούν τα τέλη διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης που προβλέπονται από τον «Κανονισμό καθορισμού των τελών διέλευσης και των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης» της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) με αριθμό 874/2/3-12-2018 (Β΄6168).
  • Να μειωθεί το πληθυσμιακό μέγεθος των Δήμων στους οποίους δεν καταβάλλονται τέλη διέλευσης.

Επεξηγώντας ο κ. Καφαντάρης τους λόγους για τους οποίους χρειάζεται να γίνει βελτίωση της ισχύουσας νομοθεσίας αναφέρθηκε στα προβλήματα που δημιουργούνται στους πολίτες και τους δήμους κατά την πορεία εκτέλεσης μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση των έργων. Προβλήματα που αφορούν στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων ολοκλήρωσης και παράδοσης, στην όχληση των πολιτών, αλλά και στην αποκατάσταση του οδοστρώματος.

«Επιθυμούμε, υπογράμμισε ο κ. Καφαντάρης, με το νέο σύστημα να προβλέπονται και οι κατάλληλες ρήτρες για την πλήρη αποκατάσταση των δικτύων των δήμων και οι υπηρεσίες μας να έχουν πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα της πορείας των έργων, από την υποβολή της πρώτης αίτησης μέχρι την παραλαβή τους».

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *