Στα 29 έφτασαν τα νέα συστήματα υπόγειων κάδων στο Δήμο Βύρωνα

Στα 29 έφτασαν τα νέα συστήματα υπόγειων κάδων στο Δήμο Βύρωνα

Στα 29 έφτασαν τα νέα συστήματα υπόγειων κάδων στο Δήμο Βύρωνα

Επεκτείνεται διαρκώς το πρόγραμμα υπογειοποίησης κάδων για κοινά οικιακά απορρίμματα, ανακυκλώσιμα, βιοαπόβλητα, που υλοποιεί το τελευταίο διάστημα η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Βύρωνα.

Μέχρι στιγμής στις γειτονιές της πόλης έχουν εγκατασταθεί συνολικά, 29 υπόγεια συστή-ματα που περιλαμβάνουν 72 μεγάλους κάδους.

Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να τοποθετηθούν 7 επιπλέον συστήματα που θα περιλαμβάνουν 32 ακόμα, μεγάλους κάδους.

Ο δήμαρχος Γρηγόρης Κατωπόδης, δήλωσε σχετικά: «Εντείνουμε την προσπάθεια για τη βελτίωση της καθαριότητας και τον ευπρεπισμό της πόλης μας. Στα νέα συστήματα υπό-γειων κάδων η χωρητικότητα είναι υπερδιπλάσια από τους κοινούς κάδους, ενώ αρκετά διαθέτουν και συστήματα συμπίεσης απορριμμάτων που αυξάνουν ακόμα περισσότερο τη χωρητικότητα τους. Με τα υπόγεια συστήματα μειώνουμε τον αριθμό των κάδων στην πό-λη, διευκολύνεται η αποκομιδή, αλλάζει η εικόνα του Βύρωνα, ενώ μειώνεται η όχληση για τους πολίτες. Συνεχίζουμε δυναμικά τον αγώνα βελτίωσης της καθημερινότητας».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *