Θεοδωρικάκος: Με πράξεις αναβαθμίζουμε το ρόλο της Αυτοδιοίκησης

Νέο πρόγραμμα τηλεατρικής «Πρόληψη στο Σπίτι» - αναβάθμιση του «Βοήθεια στο Σπίτι»

 

 

1aaa-boulh-theodorikΝα ξεπεράσουν τις κομματικές γραμμές και να στηρίξουν την πολιτική της κυβέρνησης για αναβάθμιση του ρόλου της Αυτοδιοίκησης, κάλεσε τα κόμματα από το βήμα της Βουλής, ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, στην ομιλία του για το νομοσχέδιο που αφορά αναπτυξιακές πολιτικές στο χώρο των ΟΤΑ και ρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση.
Ο υπουργός Εσωτερικών έδωσε έμφαση στη ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με την ΕΕΤΑΑ, με τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς και με τη ΜΟΔ.

Υιοθέτησε την πρόταση που έκανε η αξιωματική αντιπολίτευση στην Επιτροπή για τη δυνατότητα συνεργασιών τεχνικών υπηρεσιών από διαφορετικούς δήμους και επισήμανε την παράκαμψη γραφειοκρατίας στο ΑΣΕΠ με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών πρόσληψης και τη δυνατότητα καταγραφής από τους ομογενείς των ληξιαρχικών μεταβολών στο Προξενείο της χώρας που διαμένουν και όχι στο Ειδικό Ληξιαρχείο της Αθήνας.
Σημαντική είναι η ρύθμιση που προβλέπεται στο νομοσχέδιο για την επέκταση και αναβάθμιση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με το νέο Πρόγραμμα «Πρόληψη στο Σπίτι» που αφορά σε πρώτη φάση ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας.
Τέλος, καινοτόμα είναι η ρύθμιση για τους τρεις μεγαλύτερους δήμους της χώρας, στους οποίους δίνεται η δυνατότητα παράλληλης άσκησης αρμοδιοτήτων, μέσα από μνημόνια συνεργασίας με άλλους φορείς του δημοσίου, με στόχο να διευκολυνθούν στην άμεση παρέμβασή τους σε θέματα υποδομών.
Η παρέμβαση του υπουργού Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκου που αφορά το περιεχόμενο του νομοσχεδίου «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των ΟΤΑ, Ρύθμιση θεμάτων Ιθαγένειας, Ρύθμιση θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και λοιπές διατάξεις».

 

Μεταξύ των άλλων, ο υπουργός επεσήμανε κατά την ομιλία του στη Βουλή:


-Δίνουμε τη δυνατότητα με τη δημιουργία των Αναπτυξιακών Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα οποία θα μπορούν να αναλαμβάνουν την εκτέλεση και υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών προγραμμάτων.
Αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά το τεράστιο πρόβλημα υποστελέχωσης των τεχνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών δόμησης στους δήμους.
-Δίνουμε τη δυνατότητα με προγραμματικές συμβάσεις των Δήμων με την ΕΕΤΑΑ, με τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, με τη ΜΟΔ, με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, υιοθετούμε την πρόταση που έκανε η αξιωματική αντιπολίτευση στην Επιτροπή με τη δυνατότητα συνεργασιών τεχνικών υπηρεσιών από διαφορετικούς δήμους ως διάδοχο των παλιότερων ΤΥΠ που υπήρχαν από τις Νομαρχίες, το υιοθετήσαμε και αυτό με ένα και μόνο στόχο: να μπορέσουμε να παρέχουμε το απαιτούμενο προσωπικό μηχανικών για τη μελέτη και την επίβλεψη έργων στους δήμους.
Αποδείξαμε επομένως στην πράξη ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος. Παρ’ όλα αυτά δεν έχουμε αναστείλει και τις διαδικασίες διορισμού, προσλήψεων με μόνιμο προσωπικό αλλά γνωρίζουν άπαντες ότι αυτό είναι κάτι που έχει χρονική υστέρηση. Και αν μέναμε σε αυτό, θα χάναμε πολύτιμο διάστημα. Δεν έχουμε ιδεοληψίες. Κάνουμε αυτό που πρέπει για να στηρίξουμε με πράξεις την Αυτοδιοίκηση.
-Πέραν τούτου, δημιουργείται το Μητρώο Δεδομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο οποίο καταγράφεται το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού τους και της οικονομικής τους λειτουργίας όλων των φορέων της Αυτοδιοίκησης για να χρησιμοποιείται στη χάραξη αναπτυξιακών πολιτικών.
Κατά την γνώμη μου είναι ιδιαίτερα καινοτόμα η ρύθμιση που φέρνουμε κατ’ αρχήν για τους τρεις μεγαλύτερους δήμους της χώρας. Να τους δίνουμε, δηλαδή, τη δυνατότητα παράλληλης άσκησης αρμοδιοτήτων, μέσα από μνημόνια συνεργασίας με άλλους φορείς του δημοσίου, να διευκολυνθούν στην άμεση παρέμβασή τους σε θέματα υποδομών και άλλα ζητήματα που προκύπτουν. Το δοκιμάζουμε στους τρεις μεγάλους δήμους για να δούμε πώς θα λειτουργήσει και ανάλογα με την επιτυχία αυτού του θεσμού θα το επεκτείνουμε ή θα δούμε με ποιο τρόπο μπορεί να δουλέψει καλύτερα.
-Τροποποιείται το υφιστάμενο σύστημα επιλογής προϊσταμένων και στην τοπική αυτοδιοίκηση , ώστε να επιτευχθεί αξιοκρατική κάλυψη των θέσεων. Δίνουμε βάρος στην εργασιακή εμπειρία, καθώς τίθεται ως προϋπόθεση να έχουν θητεύσει τουλάχιστον ως προϊστάμενοι τμήματος. Αυξάνουμε τη μοριοδότηση των συναφών μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών, σταθμίζουμε καλύτερα το επίπεδο γνώσης των ξένων γλωσσών. Φυσικά αξιοποιούμε τον θεσμό της συνέντευξης προκειμένου να μπορούν οι Επιτροπές να αξιολογούν τις πραγματικές ικανότητες, ιδιαίτερα τις ικανότητες διοίκησης των ανθρώπων οι οποίοι διεκδικούν θέσεις ευθύνης στην Αυτοδιοίκηση και στο Δημόσιο.
Ακόμα, εναρμονίζονται οι πειθαρχικές διατάξεις για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ και του Δημοσίου.
-Συστήνεται για πρώτη φορά Επιτροπή Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στον δημόσιο τομέα. Θα είναι αρμόδια για την υποβολή εισηγητικής έκθεσης τετραετούς σχεδίου προγραμματισμού ανθρώπινων πόρων προς τον Υπουργό Εσωτερικών. Θα έχει όμως και την ευθύνη διαμόρφωσης του προγραμματισμού προσλήψεων κάθε επόμενου έτους.
-Προχωρούμε σε παρεμβάσεις με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών πρόσληψης και λειτουργίας του ΑΣΕΠ. Κάποιοι μίλησαν για ξήλωμα του ΑΣΕΠ. Ειλικρινά δυσκολεύομαι να καταλάβω τι έχουν στο μυαλό τους. Το ΑΣΕΠ είναι εδώ και θα είναι και αύριο υπό καλύτερες συνθήκες και προϋποθέσεις. Στο παρόν νομοσχέδιο προβλέπουμε ότι θα εκδίδονται από το ΑΣΕΠ -και όχι από τον Υπουργό- τα πάγια μέρη του περιεχομένου των προκηρύξεων πλήρωσης θέσεων. Τίτλοι σε ξένες γλώσσες -αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά- θα γίνονται δεκτοί στις διαδικασίες προσλήψεων χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους. Καταλαβαίνετε ότι αυτές είναι διαδικασίες που βοηθούν να επιταχύνεται η διαδικασία των προσλήψεων.
-Ρυθμίζονται θέματα αδειών δημοσίων υπαλλήλων. Στόχος η διευκόλυνση των υπαλλήλων που έχουν πραγματικά ανάγκη διευκόλυνσης και η αποτροπή φαινομένων κατάχρησης αδειών. Κάνουμε πράξη, όπως είχα δεσμευθεί, την άδεια μιας ημέρας στις γυναίκες για τον ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο προωθώντας στην πράξη την ενίσχυση των πολιτικών πρόληψης. Ρυθμίσεις για τη χορήγηση αδειών υπάρχουν ακόμα για αιμοδότες, άτομα με αναπηρίες, αλλά και για τη στήριξη της οικογένειας. Είμαστε ανοικτοί σε προτάσεις και αλλαγές και θα τις συζητήσουμε στη συνέχεια.

 

 

-Στηρίζουμε το επιτυχημένο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» με τις απαιτούμενες μόνιμες προσλήψεις. Δεν μένουμε, όμως, εκεί. Το αναβαθμίζουμε σημαντικά. Δημιουργούμε το πρωτοποριακό πρόγραμμα τηλεϊατρικής «Πρόληψη στο Σπίτι» για κατοίκους ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών.
Οι Δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες σε συμπολίτες μας, οι οποίοι είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω ασθένειας δυσκολεύονται να μετακινηθούν.
Ανοίγουμε τον δρόμο στην αυτοδιοίκηση, ώστε να αναλάβει περισσότερες αρμοδιότητες στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Υγείας.

 

1aaa-atomiki

1aaa-agora-viron

 

1aaa-biro-ana

 1aaa-demo-xr

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΕΥΧΟΣ 91

     

Τελευταία Νέα
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ: «Η αναπηρία μας αφορά όλους»

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ: «Η αναπηρία μας αφορά όλους»

3 Δεκεμβρίου – Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία   Υπάρχουν πολλές παγκόσμιε..

Readmore

Πάρκο Γουδή: Ο παιδότοπος εφήβων μετατρέπεται σε πάρκινγκ;

Πάρκο Γουδή: Ο παιδότοπος εφήβων μετατρέπεται σε πάρκινγκ;

Καταγγελία της Λαϊκής Συσπείρωσης Ζωγράφου   «Το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή εί..

Readmore

«Μετωπική» ΜΑΞΙΑΔΗΖ-Καφατσάκη για την αφή κανδηλίων

«Μετωπική» ΜΑΞΙΑΔΗΖ-Καφατσάκη για την αφή κανδηλίων

Σε «μετωπική» με την πρώην δήμαρχο Τίνα Καφατσάκη και το «ΜΑΖΙ», εξελίσσεται το εγ..

Readmore

Αναδάσωση στο λόφο του Αράπη από το ΣΠΑΥ και τον Δήμο Βύρωνα

Αναδάσωση στο λόφο του Αράπη από το ΣΠΑΥ και τον Δήμο Βύρωνα

Ο ΣΠΑΥ συνεχίζει δυναμικά το εκτεταμένο πρόγραμμα αναδασώσεων μέσω του σχεδίου π..

Readmore

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: Η μεθόδευση μιας «ειδικής» πρόσληψης

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: Η μεθόδευση μιας «ειδικής» πρόσληψης

Μεθόδευση: Ουσιαστικό θηλυκό, η λέξη που ταιριάζει για κάποιον που κρύβει τις επιλ..

Readmore

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας, για να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας.
.