Αξιολόγηση σε τρεις... φάσεις!

aksiologisi1Σε τρία επίπεδα σχεδιάζει η κυβέρνηση να εφαρμόσει την καθολικού τύπου αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία θα αρχίσει από φέτος, προκειμένου το σχετικό νομοσχέδιο να είναι έτοιμο εντός του Φεβρουαρίου.

 

Η νομοθετική ρύθμιση θα περιλαμβάνει τα νέα οργανογράμματα των υπουργείων αλλά και τα κριτήρια αξιολόγησης των ικανοτήτων του προσωπικού, που θα επιφέρουν σαρωτικές μετακινήσεις δημοσίων υπαλλήλων, με βάση το σύστημα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και σε συνεργασία με τους Γάλλους εμπειρογνώμονες. Η διαδικασία της αξιολόγησης θα αφορά, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Έθνος», κατ' αρχάς τους υπαλλήλους του στενού δημόσιου τομέα και κατόπιν θα ακολουθήσουν οι δημόσιοι φορείς.

 

 

Τρεις φάσεις αξιολόγησης

 

Πτυχία, σεμινάρια και δεξιότητες, όπως χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ξένες γλώσσες κ.λπ., είναι τα πρώτα προσόντα που θα μπουν στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

 

Σε δεύτερη φάση, θα γίνει η χαρτογράφηση ικανοτήτων. Σε κάθε υπουργείο θα οριστούν υπάλληλοι ως ελεγκτές του παραγόμενου έργου, οι οποίοι θα συμβάλουν στον προσδιορισμό των ετήσιων στόχων από την επόμενη χρονιά.

 

Τέλος, κατά την τρίτη φάση της αξιολόγησης, θα γίνει μέτρηση της παραγωγικότητας, που θα πραγματοποιείται ετησίως από το 2014, για να εξακριβωθεί η επίτευξη των στόχων που θα τεθούν ανά υπάλληλο και οργανική μονάδα. Η αξιολόγηση θα προσαρμοστεί ανά κατηγορία υπαλλήλων και εκπαιδευτική βαθμίδα. Οι υπάλληλοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης δεν θα δώσουν εξετάσεις, ενώ διαφορετική μέθοδος αξιολόγησης θα εφαρμοστεί για τους γενικούς διευθυντές ή για εργαζομένους με μεγάλη προϋπηρεσία.