Ανυπόταχτη Πόλη: Γιατί καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό της Διοίκησης Θώδα

1aaa-anyproypo«…Και φέτος η διοίκηση Θώδα κατέθεσε έναν προϋπολογισμό περίπου 47 εκ. ευρώ, μειωμένο κατά 1,5 εκατομμύριο ευρώ από πέρσι. Έναν προϋπολογισμό όπου οι ΚΑΠ είναι περίπου το 16% των εσόδων, ενώ τα ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα είναι το 10%, τα έσοδα από το νεκροταφείο και τα ΤΑΠ προϋπολογίζονται στο 6% (αλλά διαχρονικά μάλλον εμφανίζουν μέτρια εισπραξιμότητα), οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις από χρηματοδοτικά προγράμματα άλλο ένα 10% και οι έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 3%. Αυτό το 45% εσόδων μαζί με άλλο 10% εσόδων παρελθόντων ετών από ανταποδοτικά τέλη είναι ο κορμός του προϋπολογισμού που κινείται μες τη χρονιά. Πέραν αυτών, ένα 15% είναι οι εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και 22% το χρηματικό υπόλοιπο που και φέτος μειώθηκε κατά 2,15 εκ. ευρώ (κυρίως το προερχόμενο από τακτικά έσοδα που μειώθηκε κατά 40%).
Η λειτουργία του δήμου πρακτικά στηρίζεται πλέον στα ανταποδοτικά τέλη, τις μειωμένες ΚΑΠ και το κυνήγι ευρωπαϊκών προγραμμάτων και επιδοτήσεων. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να χρηματοδοτήσει τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων του, αφού και λιγότερα χρήματα έχει και τα περισσότερα από αυτά τα έσοδα προορίζονται αναγκαστικά για συγκεκριμένα πεδία (π.χ. καθαριότητα) ή δίνονται με συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις και για συγκεκριμένους σκοπούς μόνο (π.χ. προγράμματα). Η όλη δραστηριότητα του δήμου εξαντλείται στην αναζήτηση χρηματοδοτήσεων από προγράμματα που μπορεί μεν να κάνουν κάποια έργα, αλλά βρίσκονται πάντα πολύ μακριά από τις πραγματικές ζωτικές ανάγκες μας για έργα αναβάθμισης της ποιότητας ζωής μέσα στις γειτονιές, ανέγερσης χώρων λαϊκής ψυχαγωγίας-παιδείας-υγείας για όλες τις ηλικίες που για αυτές δεν προβλέπονται προγράμματα να τις χρηματοδοτήσουν. Αντί, λοιπόν να αναζητούνται πόροι για τη χρηματοδότηση των αναγκών των κατοίκων επιχειρείται να «χωρέσουν» κουτσουρεμένα οι ανάγκες μας σε όποιο πρόγραμμα διατίθεται σχετικά (και αν υπάρχει τέτοιο)...
Και ο φετινός προϋπολογισμός κινείται σε αυτό το πλαίσιο, εναρμονισμένος πλήρως με την απαγόρευση μη συμμόρφωσης στο πλαίσιο λιτότητας. Διατηρείται φυσικά η προϋπόθεση έγκρισης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας που μπορεί και να τον αλλάξει. Είναι φυσικά αντιαναπτυξιακός, και πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι σε τόσο σφιχτό δημοσιονομικό πλαίσιο, με τις επενδυτικές δαπάνες σε χαμηλό επίπεδο, με τις χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ και από προγράμματα να έρχονται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και όχι για τις πραγματικές ανάγκες μας.
Από πέρσι πλέον ως παρατάξεις της αντιπολίτευσης δεν μπορούμε και να καταψηφίσουμε τον προϋπολογισμό και η ψήφος μας να προσμετρηθεί σχετικά παρά μόνο αν έχουμε ολοκληρωμένη αντιπρόταση ισοσκελισμένου προϋπολογισμού (που αποδέχεται δηλαδή τη μνημονιακή λογική της λιτότητας) και που θα έχει ήδη εγκριθεί από τις οικονομικές υπηρεσίες του δήμου! Αυτή η διαδικασία είναι εντελώς αντιδημοκρατική και απαράδεκτη, αποκλείει την έκφραση ενός σημαντικού μέρους δημοτικών κινήσεων που εκφράζουν και μέρος του λαού των πόλεων μας που αμφισβητούν το σύνολο του πλαισίου λειτουργίας των ΟΤΑ υπό αυτούς τους ασφυκτικούς δημοσιονομικά όρους. Είναι ένδειξη και αυτό της εντελώς αντιδημοκρατικής λειτουργίας των ΟΤΑ με το πλαίσιο των νόμων του «Καλλικράτη», του «Κλεισθένη» και των περσινών ρυθμίσεων Θεοδωρικάκου που αύξησαν τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπως και του ίδιου του δημάρχου. Κάνοντας το ρόλο των δημοτικών συμβουλίων εντελώς διακοσμητικό πλέον, θίγοντας ειδικά τη δυνατότητα μικρότερων δημοτικών κινήσεων όπως και η δική μας. Και προβλέπεται να τον θίξουν ακόμα περισσότερο με το νέο νόμο για την Αυτοδιοίκηση που θα έρθει και θα επαναφέρει ένα πιο πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα και με προσπάθεια αποκλεισμού ενοχλητικών φωνών θέτοντας ελάχιστο όριο εκλογής.
Απέναντι σε όλα αυτά, η δημοτική αρχή δεν έχει, όπως και οι προηγούμενες, κανένα διεκδικητικό και αγωνιστικό προσανατολισμό για την αύξηση των δραματικά μειωμένων ΚΑΠ και την απόδοση των παρανόμως παρακρατηθέντων από αυτές τις ήδη μειωμένες ΚΑΠ. Καμία πρόθεση για αγώνα και διεκδίκηση μαζί με τους κατοίκους, το ευρύτερο λαϊκό κίνημα, με κάλεσμα και πιθανή συμπόρευση με άλλους αγωνιζόμενους δήμους.
Αν παρέμενα μόνο σε αυτά τα στοιχεία, βέβαια, θα ήταν μία τοποθέτηση που εν πολλοίς μπορεί να γίνει σε κάθε δήμο πλέον, αφού το σφιχτό δημοσιονομικό πλαίσιο της λιτότητας είναι κοινό. Για τη στάση τους και την ανοχή τους σε όλα τα παραπάνω φταίνε όμως και όσοι και όσες διοίκησαν το δήμο μας εδώ και αρκετά χρόνια. Όχι μόνο επειδή συναίνεσαν και εφάρμοσαν όλο αυτό το πλαίσιο, αλλά και γιατί οδήγησαν το δήμο στα πρόθυρα της χρεοκοπίας με κατασπατάληση σε πολλά επίπεδα.
Και η κατασπατάληση συνεχίζεται σε δαπάνες που δίνεται ακόμα η δυνατότητα. Και κατά κανόνα με τη γνωστή διαδικασία των απευθείας αναθέσεων (στη ΜΑΞΙΑΔΗΖ και το ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει γίνει και κανόνας, με όλες τις πιστώσεις να είναι το γνωστό 24.800 των απευθείας αναθέσεων και υποπολλαπλάσια αυτού, σημειώνουμε επίσης ότι με το νέο νόμο Θεοδωρικάκου ακούγεται ότι θα αυξηθεί αυτό το όριο σε 60.000...). Αχρείαστες δαπάνες κατά τη γνώμη μας εγκρίνονται συνεχώς, κυρίως σε τομείς όπως η «επικοινωνία» και οι δημόσιες σχέσεις, αλλά και σε ένα πλήθος μελετών και «συμβούλων» λες και ο δήμος και το κράτος δεν έχει υπηρεσίες και προσωπικό να αξιοποιήσει. Ενδεικτικά χαρακτηριστικά παραδείγματα και φέτος:

 


- Η δαπάνη για το γνωστό βιβλίο ιστορίας του Δήμου Ζωγράφου (κωδ. 00-6431.02) που μπήκε πέρσι σε μία αναμόρφωση του προϋπολογισμού αρχικά με 50.000 πίστωση. Και τότε είχαμε ρωτήσει γιατί είναι τόσο μεγάλο το ποσό και απάντηση συγκεκριμένη δεν πήραμε. Λίγους μήνες μετά, σε επόμενη αναμόρφωση μειώθηκε σε 30.000 πάλι χωρίς καμία εξήγηση, ίσως λόγω της αρχικής κατακραυγής μας...Τώρα αυξάνεται εκ νέου σε 64.000! Η δαπάνη είναι προκλητική ειδικά σε μία περίοδο δύσκολη όπως η σημερινή. Δουλεύω στο χώρο των εκδόσεων και σας διαβεβαιώ ότι το ποσό είναι κραυγαλέο. Πέραν του ποσού, όμως, δεν βρίσκω και το λόγο για κάτι τέτοιο ως ιεράρχηση σήμερα που οι ανάγκες των κατοίκων είναι άλλες και επείγουσες. Ο δήμαρχος λέει ότι χρειάζεται για να το δίνουμε σε επίσημους επισκέπτες. Αλήθεια, αυτό είναι που μας λείπει τώρα; Σημειώνουμε επίσης, ότι παρόμοιες εκδόσεις από ό,τι φαίνεται είναι «φάμπρικα» και σε άλλους ΟΤΑ για σπατάλη...Πρόσφατα, ενέκρινε και η διοίκηση Πατούλη αντίστοιχη έκδοση για την ιστορία της Περιφέρειας Αττικής με πίστωση 125.000. Και από το μακρινό 2000 αρκετοί δήμοι το κάνουν, ακούω μάλιστα ότι ο συνήθης ανάδοχος σε πολλές περιπτώσεις έχει και το ιστορικό όνομα...Καραμανλής. Από ότι φαίνεται δυστυχώς διαχέονται επιτυχώς οι «βέλτιστες πρακτικές» κατασπατάλησης των χρημάτων των ΟΤΑ.
- Τα «Έξοδα Λοιπών Δημοσιεύσεων» (κωδ. 00-6463.01) πάνε από 14.000 σε 34.000.
- Τα «Δικαστικά Έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» (κωδ. 00-6492.01) αυξάνονται από 40.000 σε 80.000 χωρίς επαρκή αιτιολογία έως τώρα.
- Ξοδεύουμε χρήματα για συμβούλους με πλέον χαρακτηριστική την απευθείας ανάθεση (24.800) για «Σύμβουλο υποστήριξης για την διασφάλιση ποιότητας των Τεχνικών Υπηρεσιών»!
- Συνεχίζουμε να επιδοτούμε το Ίδρυμα Κιτσίκη με 20.000 όταν πολλές φορές έχει τεθεί το θέμα ότι πέρα από ανύπαρκτο έργο το συγκεκριμένο ίδρυμα απηχεί και οριακά νεοφασιστικές απόψεις (όπως εύκολα μπορεί να δει κανείς στο διαδίκτυο για τις απόψεις του κ. Δημήτρη Κιτσίκη που καμία απολύτως σχέση δεν έχουν με αυτές του αείμνηστου πατέρα του, του προοδευτικού Νίκου Κιτσίκη, πρώην πρύτανη και καθηγητή του ΕΜΠ).

 


Όλα αυτά στερούν από το δήμο πολύτιμα κονδύλια και μετακυλίουν το κόστος στους εργαζόμενους κατοίκους της πόλης μας. Για παράδειγμα, ακόμα και τώρα και υπό το παρόν σφιχτό δημοσιονομικό πλαίσιο, θα μπορούσε ο δήμος αν δεν είχε τις παραπάνω αχρείαστες δαπάνες να κάνει τα εξής ΤΩΡΑ:
- Να μηδενίσει εντελώς τα τροφεία του δήμου που είναι 84.000
- Να διατηρήσει στο φετινό ύψος ή και να αυξήσει τις επιχορηγήσεις των σχολικών επιτροπών που για το 2021 μειώνονται
- Να διατηρήσει στο φετινό ύψος ή ακόμα καλύτερα να αυξήσει τις «Δαπάνες για την περίθαλψη Φτωχών» (κωδ. 00-6733.01) που από 9000 μειώνονται σε 5000 ευρώ σε τόσο δύσκολη περίοδο...
Σε όσους από τη διοίκηση σπεύσουν να μας πουν διάφορες δικαιολογίες ότι αυτά δεν μπορούν να γίνουν για κάποιο λόγο να θυμίσουμε ότι και πέρσι σε αντίστοιχες προτάσεις μας είπαν τα ίδια. Μόνο που αποδείχθηκε ότι γινόταν! Πέρσι θέσαμε το θέμα γιατί ο κωδικός για την επιχορήγηση του Μουσείου Γουναρόπουλου πιστώνεται με 300.000 αφού αφενός το ποσό είναι μεγάλο αφετέρου δεν δαπανάται και ποτέ όλο. Αν μειωνόταν αυτή η πίστωση στο επίπεδο που συνήθως δαπανάται θα μπορούσαν ΠΕΡΥΣΙ να μηδενιστούν τα τροφεία των παιδικών σταθμών (που πέρυσι ήταν 100.000 στον προϋπολογισμό). Στην αρχή, έκαναν ότι δεν μας άκουγαν, αλλά μετά από μήνες σε μία αναμόρφωση ο αντιδήμαρχος κ. Μετικαρίδης μας απάντησε ότι εκ του νόμου προβλέπεται το ποσό που μπαίνει. Μόνο που ο νόμος δεν λέει αυτό, λέει ότι αυτό το ποσό των 300.000 είναι το ανώτατο όριο επιδότησης! Για αυτό, άλλωστε τότε στην αναμόρφωση το ποσό έγινε ξαφνικά 160.000 και φέτος προϋπολογίζονται 150.000! Και δεν αναφερθήκαμε καν στα περίφημα λεφτά που ήρθαν ως έκτακτη επιδότηση για «δαπάνες για τον covid και λοιπές δαπάνες» (που όπως ήδη είπαμε κάποια από αυτά θα θεωρηθούν ΚΑΠ τελικά). Λεφτά που ξοδεύτηκαν αφειδώς σε απολυμάνσεις και ψεκασμούς (ακόμα και για αγορά...αντιβακτηριδιακών μαντηλιών από τη ΜΑΞΙΑΔΗΖ για την αντιμετώπιση του κορονοϊού που είναι φυσικά ιός και όχι βακτήριο!). Αντί να αξιοποιηθούν καλύτερα για τις πολλαπλές ανάγκες που προέκυψαν σε αυτή την περίοδο.
Λεφτά, λοιπόν, υπάρχουν ακόμα και τώρα! Οι πολιτικές επιλογές και ιεραρχήσεις, όμως, της διοίκησης Θώδα είναι σαφείς. Χρήματα στο στενό κύκλο πέριξ της σημερινής διοίκησης, σε «δημόσιες σχέσεις» και «επικοινωνία», σε συμβούλους και αχρείαστα «βιβλία ιστορίας του δήμου», ενώ οι γονείς θα συνεχίσουν να πληρώνουν τροφεία και οι κάτοικοι τα ανταποδοτικά τέλη που όχι απλώς δεν μειώνονται αλλά η κατάσταση ωθεί να αυξηθούν τα επόμενα χρόνια όπως παραδέχτηκε και η διοίκηση πρόσφατα…

 


Για όλους τους παραπάνω λόγους καταψηφίζουμε τον φετινό προϋπολογισμό που κατέθεσε η διοίκηση του κ. Θώδα. Η κίνηση Ζωγράφου Ανυπότακτη Πόλη θα συνεχίσει να παλεύει για γενναία αύξηση της χρηματοδότησης από την Πολιτεία, ώστε τα χρήματα του εργαζόμενου λαού να έρθουν στις γειτονιές του και να καλύψουν ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα αναζωογόνησης των υποδομών για υγεία, παιδεία, άθληση, ψυχαγωγία. Ένα σχέδιο απόσπασης χώρου από τα ΙΧ προς όφελος των πεζών και των μέσων μαζικής μεταφοράς, για τη δημιουργία νέων ελεύθερων χώρων και πνευμόνων πρασίνου μέσα στις γειτονιές. Για έναν προϋπολογισμό ικανοποίησης των ουσιαστικών αναγκών των κατοίκων, για ικανοποίηση του αιτήματος του συλλόγου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για 18 νέα τμήματα νηπίων, για την πλήρη κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων από το δήμο χωρίς το «κόλπο» αυτή να μετακυλίεται στις υποχρηματοδοτούμενες σχολικές επιτροπές. Για αυτό καλούμε σε αγωνιστική διεκδίκηση για αύξηση των ΚΑΠ και απόδοση των παρανόμως παρακρατηθέντων ΚΑΠ. Σε αγώνα για αμφισβήτηση και ανατροπή του πλαισίου λιτότητας των υποχρεωτικά ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και της επιτροπείας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας.»

 

1aaa-atomiki

1aaa-agora-viron

 

1aaa-biro-ana

 1aaa-demo-xr

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΕΥΧΟΣ 91

     

Τελευταία Νέα
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ: Να συγκληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο για το Κέντρο Υγείας

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ: Να συγκληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο για το Κέντρο Υγείας

Αίτημα για έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθεί τ..

Readmore

Οι 3 ανατροπές του νέου εκλογικού νόμου για τους ΟΤΑ

Οι 3 ανατροπές του νέου εκλογικού νόμου για τους ΟΤΑ

  Ανατροπές στους παραταξιακούς συσχετισμούς και στις λειτουργίες των αιρετώ..

Readmore

Παρέμβαση του Δημάρχου Βύρωνα στην ΠΕΔΑ για τα απορρίμματα

Παρέμβαση του Δημάρχου Βύρωνα στην ΠΕΔΑ για τα απορρίμματα

Οι κρίσιμες όσο και αρνητικές εξελίξεις που δρομολογούνται από την Κυβέρνηση και ..

Readmore

Απάντηση της Περιφέρειας Αττικής για τα rapid test που επέλεξε

Απάντηση της Περιφέρειας Αττικής για τα rapid test που επέλεξε

  Η Περιφέρεια Αττικής από το Μάρτιο του 2020 ως σήμερα έχει υλοποιήσει σημαντικ..

Readmore

Μ. Βορίδης: Η αξιολόγηση θα εφαρμοστεί κανονικά στο προσωπικό των ΟΤΑ

Μ. Βορίδης: Η αξιολόγηση θα εφαρμοστεί κανονικά στο προσωπικό των ΟΤΑ

Την πρόθεση του να συνεχίσει την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής που ξεκίνησ..

Readmore

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας, για να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας.
.