Κυβερνησιμότητα: Το τυρί και η φάκα…

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ- Άκυρος ο ορισμός διοίκησης στο «Λ. Μανωλίδης»

 

1aaa-dima-manoΜε τον τίτλο «Χρ. Βοσκόπουλος-Λ. Μανωλίδης 9-0» στις 4 Οκτωβρίου η zo2.gr είχε ανεβάσει το σχόλιό της για τον ορισμό Διοικητικού Συμβολίου στο ΝΠ «Λεωνίδας Μανωλίδης» από ττη Δημοτική Αρχή Καισαριανής. Την προηγούμενη ημέρα ο δήμαρχος Χρ. Βοσκόπουλος, επέλεξε να ορίσει για τα 3/5 των θέσεων του ΝΠ στελέχη της διοίκησής του, αποκλείοντας τη δυνατότητα εκπροσώπησης των άλλων παρατάξεων (κάτι το οποίο αποτελεί παράδοση για το συγκεκριμένο Νομικό Πρόσωπο, και δεν το απαγορεύει ο πρόσφατος νόμος).

 

 


Άφησε όμως μια άλλη δυνατότητα στους πολιτικούς του αντιπάλους: να ορίσουν τα 2/5, συναινώντας στην κατάργηση του καταστατικού του «Λεωνίδας Μανωλίδης», που προβλέπει σαφώς ότι τα 6 από τα 15 μέλη του διοικητικού του συμβουλίου είναι εκπρόσωποι φορέων της πόλης…
Μια εβδομάδα αργότερα, με τον πιο ηχηρό τρόπο ήρθε η ακύρωση αυτής της επιλογής. Με διάταξη μέσω του Αναπτυξιακού, που συζητιέται αυτές τις μέρες στη Βουλή, θεωρείται άκυρος ο διορισμός μονοπαραταξιακών διοικήσεων και υποχρεώνονται οι δήμαρχοι να ακολουθήσουν την νέα διάταξη του άρθρου 178 που προβλέπει ότι:
«1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα επί του συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, ορίζονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη αντίστοιχα.
Τα υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex officio) ή υποδεικνύονται από τους φορείς, προτείνονται από τις λοιπές παρατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συμμετέχουν στα συμβούλια με τουλάχιστον ένα μέλος. Πράξεις ορισμού διοικητικών συμβουλίων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον υπολογισμό που προβλέπουν οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου από τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές που εγκαταστάθηκαν την 01.9.2019 θεωρούνται νόμιμες».
Τούτων δοθέντων, το Δημοτικό Συμβούλιο Καισαριανής θα πρέπει σε μια από τις επόμενες συνεδριάσεις του να ορίσει εκ νέου διοίκηση στο «Λ. Μανωλίδης», στη βάση της προαναφερθείσας ρύθμισης, αλλά και του ιδρυτικού νόμου του Νομικού Προσώπου, του 2011. Από την άποψη αυτή, τα απομαγνητοφωνημένα αποσπάσματα των πρακτικών της συνεδρίασης του Δ. Σ. της 3ης Οκτωβρίου, έχουν σχετική αξία. Δείχνουν, όμως, τον τρόπο που «σκέφτεται» η νέα Δημοτική Αρχή, το συσχετισμό «τάσεων» και το κλίμα στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

Στη συνέχεια, και κυρίως για…ιστορικούς λόγους, παραθέτουμε τη συζήτηση που έγινε για το θέμα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, από απομαγνητοφώνηση των επίσημων πρακτικών.
Της συζήτησης προηγήθηκε η εισήγηση του διευθυντή διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου, Γ. Ματζιούρη.

 

1aaa-dec

 

 

Ηλίας Σταμέλος
Θα βάλω στην τοποθέτησή μου ορισμένα ερωτήματα, γιατί καταλάβατε ότι δεν πήρατε απάντηση από το Διευθυντή. Γιατί θα πω ρητορικά, αν κάποιος έχει διαβάσει την καταστατική πράξη που επικαλείται θα δείτε ότι συμμετέχουν : ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Νομικό Πρόσωπο, δύο εκπρόσωποι των ΚΑΠΗ, ένας εκπρόσωπος του Κέντρου Υγείας του Παιδιού, ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου γονέων και ένας εκπρόσωπος του Ήλιου. Αυτό μας κάνει έξι και εννέα, δέκα πέντε. Κύριε Διευθυντά, θα καταλάβετε ότι στην εισήγησή σας δεν περισσεύει για Αντιπολίτευση τίποτα. Το λέω, γιατί πρέπει να μάθει και ο Διευθυντής λίγο να διαβάζει τα κείμενα, γι’ αυτό το λέω.

 

-(Διευθυντής: Δεν βάζω εγώ το Νόμο, αυτό το λέει ο Νόμος.)-

 

Όμως, σας ρώτησα και καταλάβατε ότι μας απαντήσατε άλλα έξι. Το άκουσαν όλοι και καταγράφηκε στα πρακτικά. Ένα είναι το ζήτημα αυτό. Υπάρχει, πρώτον, μια πολιτική ουσία. Αυτός είναι ο πολιτικός τραγέλαφος που ξεκίνησε με τον «Κλεισθένη», με ό,τι αυτός προέβλεπε, που έρχεται ο Νόμος που ψηφίστηκε το καλοκαίρι από τη Νέα Δημοκρατία και που δίνει τη δυνατότητα -στην αρχή ο Νόμος δεν λέει αυτό, για τρία πέμπτα και δύο πέμπτα. Το φυσικό είναι από τα εκλεγμένα μέλη. Ενώ, απ’ αυτά που εκλέγει το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους πολίτες. Έρχεται μια Εγκύκλιος, η οποία, ό,τι θέλουν λένε, καθορίζει τι; Ότι τα τρία πέμπτα, ενώ ο Νόμος και η παράγραφος αυτή δεν λέει στο σύνολο των μελών ανεξάρτητα αν υποδεικνύονται από το Δήμαρχο. Και τι λέει; Επί όλων θα έχει ο Δήμαρχος πλειοψηφία και ως εκ τούτου μαζί με αυτά τα μέλη, που έτσι κι αλλιώς από τον καταστατικό χάρτη εκλέγονται, παίρνει όλο το Διοικητικό Συμβούλιο η παράταξη του Δημάρχου. Αυτός είναι ο πολιτικός τραγέλαφος που υπάρχει, έρχεται με την πρότασή σας, τον αποδέχεστε και τον υλοποιείτε. Και λέω το εξής. Εμείς αυτό το βάζουμε στην κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου. Να πάρει θέση το Δημοτικό Συμβούλιο, αν θα δεχθεί αυτόν τον τραγέλαφο, γιατί περί τραγέλαφου πρόκειται. Να πάρει θέση αν το αποδέχεται. Και να πούμε το εξής. Ταυτόχρονα, δίνει, βεβαίως, μια δυνατότητα ο Δήμαρχος να προτείνει και αν ήταν στην πολιτική σας βούληση να προτείνετε και από τις άλλες παρατάξεις θα το κάνατε, γιατί όλες οι προηγούμενες διοικήσεις των Δήμων και από τότε που φτιάχτηκε –εννοώ του κυρίου Καμπάκα και η δική μας, γιατί τότε που φτιάχτηκε το Νομικό Πρόσωπο- παρ’ όλο που είχαν τη δυνατότητα τους πολίτες να τους βάζουνε, να τους προτείνουνε οι ίδιοι και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει και νομίζω το άρθρο 75 του Κώδικα –συγχωρήστε με αν δεν το θυμάμαι καλά, έδινε τη δυνατότητα ιδίως στην Αντιπολίτευση, εντούτοις, εκπροσωπήθηκαν και στην προηγούμενη διοίκηση όλες οι παρατάξεις και οι παρατάξεις που δεν είχαν τη δυνατότητα να εκλέξουν σύμφωνα με τον Κώδικα. Εμείς, λοιπόν, βάζουμε το εξής. Αφού καταγγέλλουμε αυτόν τον 0οτικό τραγέλαφο και τους νόμους με τους οποίους η κυβέρνηση κάνει το άσπρο μαύρο και τη μειοψηφία πλειοψηφία παντού στο όνομα της κυβερνησιμότητας. Κατά τα άλλα, ο κύριος Μητσοτάκης προχτές στην απεργία έκανε μια δήλωση. Ότι η μειοψηφία απεργεί και αγωνίζεται για τα δικαιώματα, ενώ οι νόμοι και οι αποφάσεις είναι της πλειοψηφίας. Βεβαίως, ο ίδιος έχει εκλεγεί με το 40% του 56% των συμμετεχόντων στις εκλογές –αυτό δεν τον πείραζε, αυτό είναι δημοκρατικό- και παίρνει οποιεσδήποτε αποφάσεις, όπως δημοκρατική είναι και αυτή η απόφαση. Εμείς, λοιπόν, στο δια ταύτα, προτείνουμε το εξής : απ’ αυτούς που εκλέγονται στο Δημοτικό Συμβούλιο να υπάρχουν οι τρεις της Αντιπολίτευσης, ενώ να εκλεγούν έξι από την πλευρά της παράταξης του Δημάρχου και τρεις από τις άλλες παρατάξεις της Αντιπολίτευσης, που υπάρχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή είναι η πρότασή μας, καταγγέλλοντας αυτόν τον πολιτικό τραγέλαφο. Και καλείστε να πάρετε την πολιτική ευθύνη γύρω απ’ αυτό το ζήτημα. Υπάρχει και τρόπος να ξεφύγετε από τα τυπικά, δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί λέει στην Εγκύκλιο ότι ο Δήμαρχος μπορεί να προτείνει. Άρα, είναι πολιτική ευθύνη. Και γι’ αυτό καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο και τις Δημοτικές Παρατάξεις να πάρουν θέση και να αποφασίσουν. Και τέλος να σας πω και το εξής. Επειδή πρόκειται για σοβαρό Νομικό Πρόσωπο και βεβαίως θα μας απαντήσετε φαντάζομαι ότι πρέπει να εφαρμόστε και τον Οργανισμό, θα το δούμε σε άλλο θέμα. Υπάρχει το εξής ζήτημα. Θα συμμετέχουμε από το Νόμο έτσι κι αλλιώς. Θα παρακολουθούμε τις εργασίες, να μην τις παρακολουθούμε δεν γίνεται. Θα έρχονται τα θέματα για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή θα έρθει ο προϋπολογισμός στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα έχει άλλη άποψη. Το καταλαβαίνετε αυτό; Καταλαβαίνετε πού οδηγείστε με αυτή την επιμονή σας για την πρότασή σας; Δηλαδή, δεν θα συνδιαμορφώνεται μια αντίληψη. Και ιδιαίτερα στο κοινωνικό πρόσωπο υπήρχε μια κοινή αντίληψη, απ’ ό,τι θυμάμαι τόσα χρόνια, μια προσπάθεια, γιατί ήταν συγκεκριμένο το αντικείμενο που είχε, δεν ήταν ο Δήμος που είχε όλο το πολιτικό πλαίσιο. Φαντάζεστε πού οδηγείστε με αυτή σας την τακτική. Να ερχόσαστε έχοντας αποφασίσει μια χαρά και να έρχεστε εδώ και να ανατρέπονται. Λοιπόν, εγώ σας καλώ κι εσάς και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει θέση επ’ αυτού και να οδηγηθούμε με αυτή τη λογική και την πρόταση που έκανα.

 

 

Γραφίδου Μπεττίνα
Από την τοποθέτηση που κάνατε, είναι σαφές και όλοι αντιλαμβανόμαστε, με ποιο τρόπο η νέα Δημοτική Αρχή θέλει να διοικήσει τον Δήμο. Είναι ακριβώς ο ίδιος τρόπος που την 28η Αυγούστου, λίγες ώρες πριν την ορκωμοσία, ανεβάσατε στα social media τη σύμπραξη των παρατάξεων και τη συναίνεση προκειμένου να κυβερνηθεί ο Δήμος. Τώρα λοιπόν όλο αυτό που το μάθαμε από το Facebook, και γενικά πληροφορούμαστε διάφορα θέματα και του «Μανωλίδη», βγάλατε ανακοίνωση για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, για τα παιδιά που είναι εκτός των παιδικών Σταθμών ακόμη, λόγω της δυσλειτουργίας που έχει υπάρξει, και αυτήν την ανεβάσατε στη σελίδα της παράταξής σας, δεν την είδα μέχρι πρότινος στην επίσημη σελίδα του Δήμου, ούτε καλέσατε ποτέ κανέναν από τους επικεφαλής των παρατάξεων να συνεργαστεί μαζί σας, προκειμένου να λυθεί ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα που αφορά την πόλη μας.
Σαφώς λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ποια είναι η οπτική σας και η πεποίθησή σας για τον τρόπο που θέλετε να κυβερνήσετε τον Δήμο. Ο κ. Δήμαρχος έχει δηλώσει ότι είναι θιασώτης της απλής αναλογικής. Με τις πράξεις του το καταρρίπτει. Αν πραγματικά πίστευε στην απλή αναλογική και επίσης πίστευε στην ψήφο του λαού της Καισαριανής, που ενέταξε τον κάθε έναν από εμάς στην θέση που έχουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, σαφώς θα ήταν διαφοροποιημένη η πρότασή του, εφ’ όσον και η ίδια διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών το προβλέπει. Περιμέναμε λοιπόν να έχετε την ευθιξία, την καλή πρόθεση, την επιθυμία για σύμπραξη και συναίνεση στα σοβαρά προβλήματα της πόλης μας. Με τις τοποθετήσεις σας, με τις εισηγήσεις σας και τις αποφάσεις σας το αποδεικνύετε. Ξέρετε όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος και από τα έργα μας. Με τα έργα σας λοιπόν αυτά μας δηλώνετε, ότι θέλετε μόνοι σας να διοικήσετε το Δήμο Καισαριανής, χωρίς την συμμετοχή των άλλων παρατάξεων. Σας καλώ, λοιπόν, να πάρετε άλλη απόφαση απ’ αυτήν που εισηγηθήκατε στην αρχή. Διότι όλοι εμείς, οι πιο πολλοί από εμάς που βρισκόμαστε ήδη στην αίθουσα αυτή, έχουμε περάσει από το «Λεωνίδα Μανωλίδη», ξέρουμε τι έχει προσφέρει ο Λεωνίδας Μανωλίδης στην υπηρεσία της πόλης, παρά τα κάποια αρνητικά τα οποία δημιουργήθηκαν στο τέλος. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ανήκουστο να ερμηνεύσετε κατά γράμμα και κατά το δοκούν φαντάζομαι, καθώς κατά γράμμα δεν είναι ερμηνεία και θα μπορούσατε να δώσετε θέση στην Αντιπολίτευση, αυτά που ορίζει η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών. Και καλώ όλους τους δημοτικούς συμβούλους να άρουν άλλη απόφαση από την εισήγηση της δημοτικής αρχής. Ευχαριστώ πολύ.

 

Άννα Παραγιού
Νομίζω ότι για ακόμα μια φορά αντιλαμβανόμαστε ότι οι αλλαγές που έκανε η νέα κυβέρνηση πάνω στον τρόπο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι καταστροφικές. Καθώς πλέον καταργεί την ψήφο των πολιτών. Όπως βλέπουμε, σε όλα τα νομικά πρόσωπα του Δήμου δεν θα υπάρχει αντιπρόσωπος από καμία άλλη παράταξη και με ένα μαγικό αριθμό και δύο εγκυκλίους βγάζουν μια πλειοψηφία σε όλα τα νομικά πρόσωπα μόνο για την παράταξη του Δημάρχου. Θεωρώ ότι επιβάλλεται, και το βάλαμε και την προηγούμενη φορά, και στο τέλος του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να πάρουμε απόφαση στο ψήφισμα που καταθέσαμε την προηγούμενη φορά για το πόσο αντιδημοκρατικές είναι αυτές οι αλλαγές που έγιναν πάνω στον προηγούμενο νόμο και την απλή αναλογική και νομίζω ότι πρέπει όλες οι παρατάξεις να έχουν έναν εκπρόσωπο στα Νομικά Πρόσωπα. Νομίζω ότι επιβάλλεται να εκπροσωπούμαστε όλες οι παρατάξεις. Δήμαρχε, σε καλώ να αλλάξεις την απόφασή σου, την εισήγηση και την πρόταση που έκανες και να συμμετέχει από κάθε παράταξη ένας εκπρόσωπος. Για το καλό της Καισαριανής όλοι θέλουμε να δουλέψουμε. Νομίζω ότι είναι ευαίσθητοι τομείς και ειδικά ο τομέας που ασχολείται το Νομικό Πρόσωπο του Μανωλίδη. Νομίζω ότι επιβάλλεται να συμμετέχουμε όλοι και όλες. Ευχαριστώ.

 

 

Χρήστος Βοσκόπουλος
Κινούμαστε ανάμεσα στη αγιοσύνη και στην καλοσύνη, την ηθική. Κι αυτό γιατί; Γιατί ο καθένας ερμηνεύει αυτή την απλή διάταξη, την αντιδημοκρατική αυτή απλή διάταξη, όπως θέλει. Για τους μεν, υπάρχει αίσθηση ότι δεν αφήνεται περιθώριο στην αντιπολίτευση - θα ξαναδιαβάσω το εδάφιο. Για τους δε, ότι δεν υπάρχει περιθώριο για τους φορείς. Αυτό είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Γιατί το κλάμα και ο οδυρμός στην αντιπολίτευση είναι στα δύο πέμπτα, στα έξι άτομα. Το ερώτημα είναι άλλο. Θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς θα κάνετε χρήση; Προφανώς και θα κάνουμε χρήση αυτής της διάταξης. Και γιατί; Επειδή θέλουμε να διοικήσουμε με τον τρόπο που θέλουμε εμείς; Ποιος μας εγκαλεί σε αυτό; Και με τι στοιχεία γίνεται αυτή η έγκλιση; Με το ό,τι έχουμε δηλώσει ως πρόθεση όλο αυτό το διάστημα; Τη Λαϊκή Συσπείρωση να προσδιορίζεται ως «εμείς» και όλοι οι άλλοι από την απέναντι ξαφνικά πρέπει να μπει θέμα δημοκρατίας και συνεργασίας; Για μία ψήφο και με 22% διοικήσατε με το δικό σας τρόπο όλο αυτό το διάστημα και ξαφνικά ανακαλύψατε την απλή αναλογική, επειδή θα τύχει να την εφαρμόσουμε εμείς, έστω και παρά φύσιν; Αυτό είναι το θέμα; Δηλαδή, δεν μπορούμε εμείς να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει, σε σχέση με το τι έχουμε εξαγγείλει, και πρέπει τώρα να ταχθούμε υπέρ των απαιτήσεων και της δημοκρατικής ευαισθησίας που ποτέ άλλοτε δεν έχει εκδηλωθεί; Ο συγκεντρωτισμός αυτός με τον οποίο διοικούσε και ο αυταρχισμός συνιστούν δημοκρατία; Φυσικά και μπορεί να εκλέξει εκπρόσωπο η κάθε παράταξη. Το ζήτημα είναι άλλο. Έχουμε αποδείξει εδώ ότι όλοι είμαστε της ίδιας κουλτούρας, της ίδιας πολιτικής θέσης και της ίδιας ευαισθησίας στα κοινά; Ή απλά τώρα έχουμε την απέναντι πλευρά και λέμε ότι, εντάξει, τώρα θα γίνουμε πιο ευαίσθητοι. Έχει κάνει ποτέ χρήση η άλλη διοίκηση της απλής αναλογικής; Εμείς είμαστε πρωτάρηδες, χθες ήρθαμε. Οι δικές σας διοικήσεις είναι δεκαέξι και είκοσι χρόνια αντίστοιχα. Τη δείξατε αυτή την ευαισθησία; Συνδιοικήσατε, δηλαδή; Όταν μάλιστα, η δική μας πρόθεση ήταν αυτή, να κάνουμε αυτό το πράγμα. Και εισπράξαμε άρνηση, διαφορετικό ύφος και ήθος. Έχει σημασία αν την πρόταση συνεργασίας την ανεβάσαμε στο Facebook ή τη στείλαμε με προσωπική επιστολή, όταν η δήλωση των επικεφαλής ήταν ότι εμείς θα κάνουμε αντιπολίτευση. Να κάνετε αντιπολίτευση. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε; Εγώ τι πρέπει να γίνω, υπηρεσιακός; Πιστεύετε, δηλαδή, ότι είναι λύση αυτή, ας πούμε είναι δική μου επίκληση του να γίνει αυτό το πράγμα; Εγώ εξ’ αρχής και θυμίζω ότι είχαμε συζητήσει σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο με την εφαρμογή της απλής αναλογικής, της οποίας όντως είμαι θιασώτης. Αλλά, υπάρχει ένα ζήτημα. Πρέπει να λειανθεί το έδαφος και να υπάρξει κάποιου είδους προστασία, αλλιώς υπάρχει όντως θέμα κυβερνησιμότητας. Ποιος μπορεί να το αρνηθεί αυτό; Μπορεί σε κάθε πρόταση δική μου να υπάρχει ένα αντίστοιχο όχι, είτε για πολιτικούς είτε για προσωπικούς λόγους. Ποιος θα το τσεκάρει αυτό, ποιος θα το ελέγχει; Και θα εισπράττει ο κόσμος τι ακριβώς; Ότι αυτός ο Δήμος δεν μπορεί να διοικηθεί. Υπάρχουν διαφορετικές ατζέντες, κύριοι, πώς να το κάνουμε; Αλλά, είναι άλλο να μιλάς από τη σκοπιά της αντιπολίτευσης όταν η δική σου η συμπολίτευση είχε την απόλυτη πλειοψηφία, 17 στους 27. Και αλίμονο και αν έκανες και το λάθος να διαφωνήσεις κιόλας. Και ξαφνικά, η αγιότητα των πραγμάτων. Δηλαδή, θα πρέπει εγώ να πω αυτή τη στιγμή άλλα. Που έκανα και μια έκκληση συνεργασίας. Απάντησε κανένας; Την έκανα στο Facebook. Την είδατε, όμως, δεν την είδατε; Θα μπορούσα να τη βάλω και στις εφημερίδες, αν είχα να το διαθέσω να το πληρώσω. Την είδατε. Υπάρχει ένας διάλογος. Θέλατε κάτι εσείς διαφορετικό; Ήρθατε να το πείτε; Εγώ κρατώ τις αρχικές δηλώσεις και την αρχική διάθεση, η οποία, μάλιστα, υλοποιήθηκε μέχρι και το τρίτο δημοτικό συμβούλιο. Είναι προφανής ο τρόπος, που εννοεί ο καθένας τη συνεργασία. Και ρωτώ, λοιπόν. Θα μπορέσουμε εμείς να διοικήσουμε το Δήμο ή θα παρουσιαστούμε ελλειμματικοί όσον αφορά στη δημοκρατική μας ευαισθησία; Εκπροσωπούνται όλες οι παρατάξεις. Μπορεί οι φορείς να μην εκπροσωπούνται. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Οι παρατάξεις, όμως, βεβαίως και μπορούν να δηλώσουν, έχουν τα δύο πέμπτα, που σημαίνει έξι άτομα. Μπορεί ο καθένας να έχει την άποψή του εκεί μέσα. Και αν, ας πούμε, η επιχειρηματολογία είναι αυτή που πρέπει, πιθανόν να προκαλεί και αποφάσεις από τη δική μας δημοκρατική ευαισθησία. Αλλά, υποχείριο κανενός δεν πρόκειται να γίνει η παράταξη αυτή. Για μας μπαίνει ένα μεγάλο δίλημμα. Πώς θα διοικήσουμε αυτή την πόλη. Δεν είναι ότι δεν ακούμε ή δεν συζητάμε. Αλλά, πρέπει να έχουμε, ακριβώς, τον τρόπο να το κάνουμε. Αν με ρωτάτε, λοιπόν, αν τα κυβερνητικά αυτά μέτρα είναι σωστά, θα πω όχι, δεν είναι. Είναι αντιδημοκρατικά; Ναι, είναι. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Όταν συζητιόταν η απλή αναλογική είχα πει ακριβώς αυτό, μια κουβέντα που μπορούμε να ανατρέξουμε να δούμε, ότι πολλές φορές, όταν προτείνεις κάτι αδόκιμο χωρίς να το έχεις προστατεύσει, ίσως επανέλθει η προηγούμενη κατάσταση σε χειρότερο βαθμό. Αυτό είναι κανόνας. Διότι, ναι, υπάρχει ένα ζήτημα κυβερνησιμότητας. Δεν εξασφαλίζεται η απόφαση σε οποιοδήποτε θέμα, από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο. Και αυτή η πόλη, έχει προβλήματα, έχει ζητήματα. Και εμείς έχουμε πρόγραμμα. Η πρόσκληση είναι αμφίδρομη, δεν είναι μονοδιάστατη. Ο καθένας, δηλαδή, που θέλει μπορεί να βρει άκρη με τον άλλο. Όσο για την εκπροσώπηση, υπάρχει. Λανθασμένα, μειοψηφικά; Ναι, ωραία, εντάξει. Εμείς από θέση ευθύνης δεν μπορούμε να κάνουμε χρήση της διάταξης αυτής. Αυτό είναι όλο. Τώρα, αν υπάρχει πολιτικό κόστος, βεβαίως υπάρχει. Και θα το πάρουμε. Αλλά, έχουμε σκοπό να κάνουμε πράγματα γι’ αυτή την πόλη, έχουμε σκοπό να είμαστε σε θέση να αποφασίσουμε γι’ αυτήν. Όπως έκαναν όλες οι παρατάξεις στο παρελθόν μέχρι σήμερα. Δεν λέω ότι δεν θα συζητάμε τα ζητήματα ή δεν μπορούμε να αλλάξουμε άποψη. Αλλά, φαίνεται από την γκάμα των ερωτήσεων που ορίσουμε και το περιθώριο συνεργασίας. Αλλά, είπαμε. Σε ομηρία δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχθούμε να είμαστε. Θέλετε ερωτήσεις και διευκρινίσεις.

 

Ηλίας Σταμέλος
Ερώτηση είναι αυτό και μετά θα τοποθετηθώ για ορισμένα ζητήματα. Επανέλαβε ο Δήμαρχος ότι έχει τα δύο πέμπτα να πάρει η Αντιπολίτευση. Ο καταστατικός χάρτης του Νομικού Προσώπου αναφέρει ρητώς ποιοι συμμετέχουν στο Νομικό Πρόσωπο. Δεν μπορεί κανείς, ούτε ο νόμος λέει ότι μπορεί να καταργηθεί. Από πού βγαίνει ότι μπορεί να καταργηθεί ο καταστατικός χάρτης του νομικού προσώπου, που λέει ποια είναι η σύνθεση. Από πού προέρχεται αυτό, που εμείς δεν το είδαμε;

 

Χρήστος Βοσκόπουλος
Μπορείτε να κάνετε μια ερώτηση στο αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο λέει ότι οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση είναι πάνω από το καταστατικό.

 

Ηλίας Σταμέλος
Δεν αναιρεί την εκπροσώπηση, λέει το Υπουργείο. Διαβάστε τα, αυτό λέει. Πώς μπορούμε εμείς να καταργήσουμε την πράξη; Πού το λέει το Υπουργείο; Σε ποιο σημείο, να το δούμε κι εμείς; Άλλο λέει και η εισήγηση.

 

Χρήστος Βοσκόπουλος
Αυτό που επικαλείται είναι ότι σύμφωνα με το άρθρο τάδε και το Φ.Ε.Κ. τάδε υπάρχει αυτό. Τι αλλάζει με τη νέα διάταξη; Υπάρχει μια νέα διάταξη και εμείς είχαμε ένα θέμα να ρωτήσουμε για το τι ακριβώς πρόκειται να γίνει. Κοιτάξτε να δείτε. Αν υπάρχει δικανικό, νομικό θέμα, προφανώς, θα διορθωθεί. Όχι από εμάς, από τους επαΐοντες. Εμείς, λοιπόν, πήραμε αυτή την οδηγία και τελειώνει εκεί. Για τη νομιμότητα, την ορθότητα ή όχι, θα απαντήσει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Δεν θα κάνω εγώ ερμηνεία. Προσέφυγα στο Υπουργείο και ζήτησα ερμηνευτική. Αυτό μου απέδωσε. Αυτό μου είπαν, ότι αυτά είναι, τα τρία πέμπτα.

 

Ηλίας Σταμέλος
Για την εγκύκλιο μιλάτε;

 

Χρήστος Βοσκόπουλος
Ναι.

 

Άννα Παραγιού
Κύριε Δήμαρχε, μιλώντας για αυταρχισμό, είναι αληθές ότι, στην προηγούμενη θητεία το Νομικό Πρόσωπο στο δεκαπενταμελές σχήμα που έχει, η αυταρχική δημοτική αρχή της Λαϊκής Συσπείρωσης είχε έξι στους δεκαπέντε; Δεύτερο ερώτημα. Κύριε, Μαντζιούρη, η εισήγησή σας και η γνώμη σας για να κατατεθεί στα πρακτικά. Μπορεί να καταργηθούν οι εκπρόσωποι φορέων από το καταστατικό του Νομικού Προσώπου; Το ίδιο ισχύει και για εσάς, κυρία Γενική Γραμματέα.

 

Μπετίνα Γραφίδου
Εγώ δεν θέλω να κάνω ερώτηση. Θέλω να κάνω τοποθέτηση επί προσωπικού.

 

Χρήστος Βοσκόπουλος
Τα δύο πέμπτα είτε θα χρησιμοποιηθούν από την Αντιπολίτευση είτε από τους ex officio. Απλά, λέει μέλη ex officio καθώς και εκπρόσωποι φορέων και εργαζομένων δεν μπορούν να αποτελούν μέρος της υπόδειξης του Δημάρχου. Δεν μπορεί να προτείνω εγώ ex officio.

 

Άννα Παραγιού
Ότι με την εισήγηση των υπηρεσιών και την πολιτική διάθεση της δημοτικής αρχής και ενώ δίνεται η δυνατότητα στην Εγκύκλιο σαν αστερίσκος σε ένα Πρόσωπο που έχει στα δεκαπέντε μέλη έξι ex officio, δηλαδή από φορείς δεν μπορούμε να τους πειράξουμε με βάση το καταστατικό, που το καταστατικό έχει Φ.Ε.Κ. και είναι νόμος του κράτους. Το υπόλοιπο εννέα το κρατάτε για τον εαυτό σας, αγαπητέ Μάνο. Μην ξεχάσουμε και για την αυταρχική Λαϊκή Συσπείρωση, που είχε έξι στους δεκαπέντε.

 

Ηλίας Σταμέλος
Εντάξει, ο Δήμαρχος είπε ότι διοικούσαμε αυταρχικά. Διοικούσαμε με βάση το Νόμο, 22% είχαμε. Όμως, οι αποφάσεις για όλα τα σημαντικά ζητήματα, θα θυμούνται αυτοί που ήταν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και η παράταξη του κυρίου Δημάρχου, ήταν ομόφωνη για όλα τα βασικά ζητήματα. Υπήρχαν διαφορές, φυσικά, σε πολιτικά ζητήματα ή σε άλλα ζητήματα κατευθύνσεων που είχαμε γενικότερες διαφορές και αυτές εκφραζόντουσαν και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και φυσικά, η αυταρχικότητα που ανακαλύπτετε ήταν ότι σε όλα τα όργανα παρά το νόμο εκπροσωπούντο στο μέγιστο βαθμό, δεν λέω αναλογικά, γιατί δεν υπήρχε αναλογική, εκπρόσωποι από όλες τις παρατάξεις. Εντάξει, θα χρειαστεί να πει και τέτοια πράγματα, να ειπωθεί και κανένα ψεματάκι, γιατί ειπώθηκαν πολλά ψέματα κατά την προεκλογική περίοδο. Και θα συνεχίσουν. Δεν είναι εκεί το θέμα. Εμείς διαφωνίες έχουμε πολιτικές, αλλά έχουμε και διαφωνία στο ήθος. Αλλά θα έχουμε καιρό να τα απαντήσουμε. Επί του συγκεκριμένου, και από την εισήγηση και από την ερμηνευτική Εγκύκλιο τα έξι ex officio μέλη δεν καταργούνται. Δεν μπορεί κανείς να τα καταργήσει, ούτε εμείς μπορούμε να πάρουμε απόφαση να τα καταργήσουμε και να πούμε ότι θα προτείνει η αντιπολίτευση. Και εγώ βάζω για πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο, Πρόεδρε, να πάρει θέση και με δύο στοιχεία. Μετά από την κουβέντα να καταγγείλει, πρώτον, τον νόμο, που προωθεί τέτοια κατεύθυνση και την πολιτική στάση του Δημάρχου, που αποδέχεται και προωθεί αυτή την εγκύκλιο και λοιπά. Αυτοί οι δύο άξονες θέλω να μπουν σε ψηφοφορία.

 

Μπετίνα Γραφίδου
Εγώ θα τοποθετηθώ και επί προσωπικού, διότι από την τοποθέτηση του κυρίου Δημάρχου μέσα στα λεγόμενά του υπάρχουν και αιχμές που αφορούν στο πρόσωπό μου. Θέλω να δηλώσω ότι καλές είναι οι φιλολογικές τοποθετήσεις, ανεβάζουν και το επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά νομίζω ότι αυτές αρμόζουν περισσότερο σε λογοτεχνικές βραδιές. Μιλήσατε για αγιοσύνη και για διάφορα τέτοια. Θέλω, λοιπόν, να σας δηλώσω ότι την ιστορία του και την πορεία του τη γράφει ο καθένας με αυτό που έχει κάνει στην πόλη της Καισαριανής. Η ενασχόληση, λοιπόν, με τα κοινά πολλών εξ ημών στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ήταν ανιδιοτελής προσφορά προς την πόλη, για το όραμα και για το καλό αυτής της πόλης, των οικογενειών και των παιδιών της. Άπειρες ώρες δουλειάς πολλών εξ ημών μη αμειβόμενες, ούτε ένα ευρώ από πουθενά –και δεν το θέλαμε, γι αυτό δεν το απαιτήσαμε κιόλας. Αποδείξαμε, λοιπόν, για ποιο λόγο ασχολούμαστε με τα κοινά. Δεν είμαστε ευκαιριακοί, ούτε τυχαίοι στην ενασχόληση με τα κοινά της πόλης μας και εσείς ο ίδιος αποδείξατε ότι δεν θέλετε ούτε τη συναίνεση, ούτε τη συνεργασία. Θέλατε τη συνδιοίκηση, την οποία εμείς την απορρίψαμε. Παρ’ όλο που δεν ερωτηθήκαμε ποτέ. Δεν θυμάμαι ποτέ να μας καλέσατε ως νέος Δήμαρχος της πόλης σε ένα προγραμματικό διάλογο, όπου θα μπορούσαμε όλοι, όλες οι δημοτικές παρατάξεις του σημερνού Δημοτικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τις πολιτικές διαφορές που μπορεί να έχουμε, σίγουρα έχουμε σύμπλευση σε πολλά από τα μεγάλα προβλήματα της πόλης. Εσείς, λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, οφείλατε να προκαλέσετε το διάλογο και διαλέξατε λάθος τρόπο, ο οποίος είναι κατακριτέος όχι μόνο από τις δημοτικές παρατάξεις, αλλά και από το λαό της Καισαριανής. Κάνατε μια έκθεση ιδεών, την ανεβάσατε 28 Αυγούστου ενώνοντας τα προγράμματα όλων των δημοτικών παρατάξεων μαζί με το δικό σας και κάνατε πρόταση σύμπραξης των δημοτικών παρατάξεων. Επειδή ξέρουμε ότι χειρίζεστε την ελληνική γλώσσα σωστά, το ίδιο κάνουμε κι εμείς, θα ήθελα να μην θεωρείτε ότι είμαστε μη νοήμονες. Είμαστε νοήμονες και γνωρίζουμε καλά. Επίσης, βλέπουμε και τις πρακτικές που ακολουθεί η δημοτική αρχή, προκειμένου να διοικήσει το Δήμο. Και γι’ αυτό θα κριθείτε. Και από τους δημότες και από την Ιστορία και από όλους. Όταν λοιπόν αναφέρεστε σ΄ εμάς, να αναφέρεστε με αλήθειες. Ποτέ δεν προκαλέσατε το διάλογο, ποτέ δεν μας καλέσατε σε ένα κοινό τραπέζι. Και μη μας ρίχνετε και το βάρος της μη κυβερνησιμότητας, όταν εσείς ο ίδιος επιλέγετε άλλους τρόπους να προσεγγίσετε τις δημοτικές παρατάξεις, διαφορετικούς από αυτούς που ορίζει η ηθική. Ευχαριστώ πολύ.

 


Χρήστος Βοσκόπουλος
Υπάρχει τάση για ηθικολογία, μας ξεφεύγει. Ανήθικη στάση στις εκλογές, θυμόμαστε πράγματα από το παρελθόν, το είπες έτσι και δεν το είπες αλλιώς. Να πω λοιπόν το εξής. Είτε σας αρέσει, είτε όχι, όταν δημοσιοποιηθεί ένα κείμενο, γίνεται δημόσια έκκληση. Είναι ένας τρόπος που συνηθίζεται. Στα επιτελεία κομμάτων παρακολουθεί κάποιος τις δημοσιεύσεις. Ακόμα και στη σελίδα μου να το ανέβαζα, απευθύνεται προφανώς, όχι στον εαυτό μου, στους άλλους. Ο τρόπος που το κάνεις μπορεί να είναι αυτός. Αλλά, έγινε. Εγώ δεν βρήκα καμιά απάντηση, όμως, επ’ αυτού. Παρά το γεγονός ότι είστε όλη μέρα στο Facebook απαντάτε πού; Το Facebook είναι καλό για κάποιες περιπτώσεις, κακό για άλλες. Εμείς κάναμε λοιπόν το λάθος να το επικοινωνήσουμε στο Facebook. Δώστε μας μια απάντηση. Και να συμπεριλάβετε μέσα σε αυτό την απλή επίπληξη ότι δεν έπρεπε να το κάνετε εδώ, είναι χυδαίο το Facebook και δεν κάνει για τέτοια σοβαρά θέματα. Παρ’ όλα αυτά, το κάναμε έτσι. Ήταν ένας τρόπος, ήταν μια χειρονομία. Κακή καλή, αυτή ήταν. Να καταλάβω το εξής. Προσπαθώ μια στιγμή για λίγο να γίνω ένας από κάτω. Κι όταν ακούω και κουνάει κάποιος το δάχτυλο συνέχεια σκέφτομαι πώς θα συνεργαστώ εγώ μαζί του; Έτσι δεν είναι, έτσι δεν λέτε; Μου αποδίδετε χαρακτηριστικούς διάφορους και ρωτάω εγώ. Εγώ κάνω απλώς το αυτονόητο. Επικαλεστήκατε όλοι τη νομιμότητα. Ένα εκατομμύριο νόμοι στην ουσία ακόμα και ηθικά δεν είναι αποδεκτοί. Τους χρησιμοποιείτε, όμως. Δεκαεπτά στους είκοσι επτά fix ήταν αποδεκτό χρόνια. Θα μπορούσε κάποιος να απεμπολήσει αυτό το μεγάλο προνόμιο. Να πει, όχι δεν το κάνω έτσι, εγώ θα το κάνω τελείως αναλογικά. Δεν το έκανε κανένας. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί θα μπορούσε να το κάνει, όταν πραγματικά υπηρετεί το δικό του το πρόγραμμα. Κι όταν η κατάθεση του δικού του προγράμματος, έστω και με τον ανορθόδοξο τρόπο –να το παραδεχτώ, ας πούμε- δεν έχει επικοινωνία, δεν έχει ανταπόκριση. Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ θεωρώ ότι σε κάθε ζήτημα, θα ισχύσει εν τοις πράγμασι, η συγκυριακή ψήφος. Είναι προφανές, όπως ακριβώς, έχει αποδειχθεί μέχρι τώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να υπάρχουν άλλου είδους συγκλίσεις, αφού δεν υπάρχει γενικότερος διάλογος και υπάρχει και διάσταση ιδεολογικά σε πάρα πολλά ζητήματα. Δηλαδή, αυτό πώς γεφυρώνεται; Λοιπόν, θέλω να πω ότι το κάθε θέμα θα έχει την αξία του, το κάθε θέμα θα ελέγχεται αν απευθύνεται στο λαό της πόλης, αν είναι για το καλό της πόλης, είτε έχω πέντε, έξι ή επτά. Αλλά ξαναλέω, μία δημοτική αρχή, η οποία δεν θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει αυτό που έχει οραματιστεί και αυτό που έχει πει στον κόσμο, τι είδους δημοτική αρχή μπορεί να είναι; Αυτό είναι ένα ζήτημα. Εγώ τουλάχιστον έχω το θάρρος και λέω ότι ναι ,το παίρνω το πρώτο. Είναι θέμα ευθύνης. Μπορείτε να πείτε το οτιδήποτε και θα το κάνετε. Εγώ το χρειάζομαι αυτό, όμως, γιατί έχω σκοπό να κάνω έργο, έχω σκοπό να κάνω πράγματα. Και μου χρειάζεται αυτό. Εάν βρούμε στην πορεία κοινή γλώσσα, θα αποδειχθεί, θα υιοθετηθεί και θα αλλάξουν πράγματα. Εγώ, λοιπόν, εξ΄ αρχής δηλώνω το δικό μου δικαίωμα στο να εφαρμόσω το νόμο. Τώρα ας μην σχολιάσω αν σας αρέσει αυτό που λέω. Είμαι σίγουρος ότι με ακούτε με μεγάλη προσοχή. Αυτό είναι, λοιπόν, το μεγάλο θέμα. Είναι ένα δίλημμα; Ναι. Κάτι πρέπει να πάρεις. Παίρνω, λοιπόν, αυτή την απόφαση που εξαγγείλαμε στην εισήγησή μας. Ότι αυτή τη στιγμή, ο Δήμος έχει αρκετά προβλήματα και πρέπει να εξασφαλιστεί τουλάχιστον το πώς θα διοικηθεί. Το αν έχεις τη δυνατότητα να διοικήσεις έτσι, δε σημαίνει ότι θα κάνεις αυτό στην πορεία και στην πράξη. Αυτό.

 

Άννα Παραγιού
Θέλω να ρωτήσω μετά από τις τοποθετήσεις του κυρίου Δημάρχου, αν οι θέσεις των νομικών προσώπων γενικότερα και μια που μιλάμε για το «Μανωλίδη», το Νομικό Πρόσωπο «Μανωλίδη», θα είναι έμμισθες, αν θα είναι έμμισθη η ΚΕΔΙΚ; Ποια είναι η οπτική σας; Παρακαλώ, να μην σχολιάζετε. Δεν θα κάνετε ό,τι θέλετε στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Χρήστος Βοσκόπουλος
Δεν θα υπάρξει άλλη πρακτική διαφορετική απ’ αυτή που υπήρχε μέχρι χτες. Θα αμείβεται στο «Μανωλίδης», θα αμείβεται στην ΚΕΔΙΚ.

 

Ηλίας Σταμέλος
Δεν αμειβόταν ούτε στο «Μανωλίδης»,ούτε στην ΚΕΔΙΚ. Δεν αμειβόταν κανείς.

 

Άννα Παραγιού
Άρα, θα είναι άλλη πρακτική από την προηγούμενη.

 

Χρήστος Βοσκόπουλος
Ναι, άλλη πρακτική. Στην ΚΕΔΙΚ θα είναι αμειβόμενη θέση.

 

Άννα Παραγιού
Στο «Μανωλίδη»;

 

Χρήστος Βοσκόπουλος
Στο «Μανωλίδη» δεν θα είναι αμειβόμενη θέση. Έχουμε άλλες ερωτήσεις επί του θέματος; Θα πρέπει να το προχωρήσουμε αυτό. Από την εισήγηση ο κύριος Σταμέλος…

 

Ηλίας Σταμέλος
Δεν το καταλαβαίνετε αυτό; Δεν υπάρχει αυτό –και το Δημοτικό Συμβούλιο να τοποθετηθεί αν είναι διαφορετικά. Δεν μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο να καταργήσει τους αιρετούς εκπροσώπους που προβλέπονται από την καταστατική πράξη. Δεν μπορεί. Ούτε θα προχωρήσουμε, δεν μπορεί να πάρει τέτοια απόφαση. Είναι καταστατική πράξη του «Μανωλίδη», πώς θα την καταργήσουμε;
Με συγχωρείτε, αλλά και από την Εγκύκλιο προκύπτει. Στην παράγραφο λέει για την πλήρωση της ποσοστιαίας αναλογίας των τριών πέμπτων δύναται να αποδεχθούν μέλη τακτικά και αναπληρωτές από άλλες παρατάξεις, εφ΄ όσον η διάταξη δεν θέτει περιορισμούς. Μέλη ex officio, καθώς και εκπρόσωποι φορέων και εργαζομένων δεν μπορούν να αποτελούν μέρος της υπόδειξης του Δημάρχου ή του Περιφερειάρχη. Και λέει και πιο πάνω ότι η ποσοστιαία αναλογία των τριών πέμπτων υπολογίζεται επί του αριθμητικού συνόλου των μελών του Συμβουλίου και ανεξάρτητα από τις ιδιότητες με τις οποίες αυτοί συμμετέχουν, αιρετοί, δημότες κ.λπ. . Αυτό τι λέει, δηλαδή; Ότι αποδέχεται την καταστατική πράξη των νομικών φορέων και δεν τις περιγράφει, γιατί δεν είναι όλοι ίδιοι οι φορείς στα νομικά πρόσωπα. Αποδέχεται, λοιπόν, και λέει ότι τα τρία πέμπτα θα είναι στο σύνολο των δεκαπέντε, πράγματι αυτό λέει, ανεξάρτητα απ’ αυτούς που συμμετέχουν δημότες ή κ.λπ. Και εννοεί όλες αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχουν νομικά πρόσωπα σε άλλους Δήμους, που το μόνο που έχει σαν φορείς είναι ο εκπρόσωπος των εργαζομένων.

 

Χρήστος Βοσκόπουλος
Νομίζω ότι μπερδευτήκατε λίγο. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ακριβώς αυτό λέει. Γράφει τι ισχύει βάσει του Φ.Ε.Κ. και λέει ρητώς: Σύμφωνα με τη νέα διάταξη τάδε το Δημοτικό Συμβούλιο συγκροτεί το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου με δεσμευτική υπόδειξη των μελών, αιρετών και δημοτών από το Δήμαρχο κατά τα τρία πέμπτα. Και συνεχίζει να εξηγεί τι ακριβώς. Εάν έχεις τρία πέμπτα κάπου, κάπου αλλού έχεις δύο πέμπτα. Εδώ είναι τα δύο πέμπτα. Εγώ θα σας πω πώς ακριβώς το αντιλαμβάνομαι. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Για να μην γίνουμε όλοι δικηγόροι ξαφνικά και πούμε πράγματα ανυπόστατα, αν νομίζετε ότι υπάρχει ζήτημα ερμηνείας, εγώ θα ακολουθήσω αυτό, του οποίου από την αρχή έχω ταχθεί υπέρ, να ακολουθήσω, δηλαδή, αυτό ακριβώς που διαβάζω και εσείς να το προσβάλλετε. Αν και πιστεύω, ότι ακριβώς επειδή υπάρχει μια διαδικασία, εδώ η απόφαση θα οδεύσει προς την ΑΔΑ. Θα έχουμε την απάντηση κατ’ ευθείαν απ’ αυτούς, αν αυτό που λέμε είναι σωστό ή δεν είναι.

 

Άννα Παραγιού
Μας λέτε, λοιπόν, αν έχω καταλάβει καλά σας παρακαλώ να μου το επιβεβαιώσετε, ότι από την Εισήγηση και από την Εγκύκλιο προκύπτει ότι στο δεκαπενταμελές συμβούλιο του «Λεωνίδας Μανωλίδης», τα τρία πέμπτα επί του δέκα πέντε είναι το εννέα, το οποίο ορίζετε εσείς ως δημοτική παράταξη με τους δημοτικούς συμβούλους και με τους δημότες και το υπόλοιπο, οι υπόλοιποι έξι, οι οποίοι βάσει του Φ.Ε.Κ. με την ίδρυση του «Μανωλίδη» το 2011 περιγράφονται ακριβώς οι χρήστες του Νομικού Προσώπου, μη τα λέμε προς οικονομία του χρόνου. Άρα, έχετε εννέα και έξι, δέκα πέντε. Πού είναι τα δύο πέμπτα;

 

Χρήστος Βοσκόπουλος
Ο αριθμός έξι είναι τα δύο πέμπτα.

 

Άννα Παραγιού
Οι έξι, αυτοί οι οποίοι ορίζονται από το Φ.Ε.Κ. είναι τα δύο πέμπτα της Αντιπολίτευσης;

 

Χρήστος Βοσκόπουλος
Ακούστε, τρία πέμπτα και δύο πέμπτα είναι επί του αριθμού των μελών του Δ.Σ. Χωρίς να ορίζει θεσμικές θέσεις.
...

Εφημερίδα - Τεύχος 82

    

marketinn

1aaa-imbri-synavlia

1aaa-agora-viron

1aaa-biro-ana

 1aaa-demo-xr

Τελευταία Νέα
Ο Νίκος Παππάς στη Λαϊκή των Ιλισίων

Ο Νίκος Παππάς στη Λαϊκή των Ιλισίων

  Στη λαϊκή αγορά των Ιλισίων περιόδευσαν σήμερα ο βουλευτής Νίκος Παππάς και ..

Readmore

«Δεν θα τους ακολουθήσουμε στον πολιτικό κατήφορο»

«Δεν θα τους ακολουθήσουμε στον πολιτικό κατήφορο»

Απάντηση της Μπεττίνας Γραφίδου στον Χρήστο Βοσκόπουλο   «Ανοιχτή επιστολή» α..

Readmore

«Έργα» και ημέρες του Δημάρχου Καισαριανής

«Έργα» και ημέρες του Δημάρχου Καισαριανής

Του Καισαριανιώτη με άποψη     Διάβασα και εγώ όπως όλοι οι συμπολίτες μας, ..

Readmore

«Χαλαρώνουν» τα περιοριστικά μέτρα για το Κολυμβητήριο Βύρωνα

«Χαλαρώνουν» τα περιοριστικά μέτρα για το Κολυμβητήριο Βύρωνα

Στο πλαίσιο της χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων για τις αθλητικές δραστηριότη..

Readmore

Δεν μπορεί να είναι εργοτάξιο το κτίριο όπου στεγάζονται δυο παιδικοί σταθμοί

Δεν μπορεί να είναι εργοτάξιο το κτίριο όπου στεγάζονται δυο παιδικοί σταθμοί

Επιστολή του Σωματείου Εργαζομένων Βύρωνα προς τον Δήμαρχο και τις Δημοτικές παρ..

Readmore

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας, για να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας.
.