«Συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στο μεσαίωνα της κοινωφελούς εργασίας»

1aaabiron-koinwfelis

 

Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου συγκεντρώθηκαν οι εργαζόμενοι στην κοινωφελή εργασία στο Δήμο Βύρωνα, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Σωματείου. Ενημερώθηκαν για τη συζήτηση που έγινε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 8/10 και την απόφαση με την οποία το Σώμα αναγνωρίζει το δικαίωμά τους στις άδειες( κανονική, γονική, αναρρωτική).


Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν τον αγώνα ενάντια στο πρόγραμα αυτό, γιατί ανοἰγει το δρόμο στον εργασιακό μεσαίωνα, αφού καταπατώνται και τα πιο στοιχειώδη εργατικά δικαιώματα. Απομένει να δούμε εάν το υπουργείο Εργασίας και ο ΟΑΕΔ τα σεβαστούν ή εάν θα συνεχίσουν να επιβάλουν τον εργασιακό μεσαίωνα, και την υπερκμετάλλευση αυτών των εργαζομένων.