Ο Δήμος Βύρωνα θωρακίζεται απέναντι στις δασικές πυρκαγιές

1aaa-dash-viron

 

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών από το Δημοτικό Συμβούλιο Βύρωνα.
Το Σχέδιο συντάχθηκε κατά το πρότυπο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των τοπικών Σχεδίων με το Γενικό Σχέδιο ΙΟΛΑΟΣ και τα αντίστοιχα Σχέδια των Περιφερειών.
Με την έγκριση του Σχεδίου, αποδίδονται συγκεκριμένες ενέργειες και ρόλοι στις υπηρεσιακές μονάδες και τα όργανα του Δήμου:
• Για την υποστήριξη του έργου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών
• Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων λόγω δασικών πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών τους, για την προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των δημόσιων υποδομών.

Η Δημοτική Αρχή Βύρωνα λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του Υμηττού, που αποτελεί έναν εξαιρετικά σημαντικό πνεύμονα πρασίνου της Αττικής.

Και φέτος το καλοκαίρι, ακολουθούμε τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, προστατεύουμε το Δάσος!