Κόλαφος οι αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Δικαιοσύνης για τη Διοίκηση της Τίνας Καφατσάκη

Από πού να πιάσεις το κουβάρι και πώς να το τελειώσεις. Οι ιστορίες αυτές ξεκινούν τους τελευταίους μήνες της Διοίκησης Καφατσάκη και ταλαιπωρούν τον Δήμο μας έως και σήμερα.

ΥΠΟΘΕΣΗ 1: Μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Ζωγράφου στο Εμπορικό Κέντρο Άνοιξη για τη μεταστέγαση του Κ.ΕΠ. της οδού Μπισκίνη

Η τότε Διοίκηση του Δήμου Ζωγράφου αποφάσισε να μισθώσει νέο κτίριο για να στεγάσει το ΚΕΠ της οδού Μπισκίνη. Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι το ακίνητο προς μίσθωση, θα πρέπει να έχει κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές οι οποίες και βασίζονται τόσο στη κείμενη νομοθεσία όσο και σε αυτές που θεωρεί απαραίτητες η ΔΟΛ ΚΕΠ του Υπουργείου, όπως το να βρίσκεται σε ισόγειο όροφο με ανεξάρτητη είσοδο, επιφάνειας περίπου 150τ.μ., να έχει δυνατότητα προσβασιμότητας σε ΑΜΕΑ, να διαθέτει μία επιπλέον τουαλέτα ΑΜΕΑ, να είναι πυρασφαλισμένο κ.α.

Η Επιτροπή δημοπρασιών του Δήμου Ζωγράφου, αρμόδια και για τον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών του φακέλου προσφοράς και για την κατακύρωση του διαγωνισμού, γνωμοδότησε ομόφωνα ότι, αφενός ο φάκελος προσφοράς διέθετε όλα τα ουσιώδη και προαπαιτούμενα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά και αφετέρου ότι έπρεπε να κατακυρωθεί με το ποσό των 2.500,00€ στο όνομα αυτού που το ακίνητο πληρούσε τις προδιαγραφές, όπως αυτές εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 381/18 (ΑΔΑ:ΨΒΓΟΩΡΦ-Χ8Ε). Πρόεδρος της Επιτροπής αυτή ήταν η τότε Δήμαρχος κ. Καφατσάκη.

Στη συνέχεια, και ελάχιστες ημέρες πριν τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών, υπεγράφη στις 2-7-19 από την κ. Καφατσάκη, αυτή τη φορά με την ιδιότητα της Δημάρχου, το ιδιωτικό συμφωνητικό.

Σε κατασταλτικό έλεγχο που διενεργήθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο στον Δήμο Ζωγράφου, εντοπίστηκαν μη νόμιμες διαδικασίες για τη μίσθωση του 1ου ΚΕΠ.

Βάση του πορίσματος η Επιτροπή γνωμοδότησε, σε όλα ψευδώς, διότι βάσει των καταλογιστικών πράξεων, ούτε τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά διέθετε η προσφορά, ούτε ήταν κατάλληλο το ακίνητο, σύμφωνα με τη διακήρυξη. Όχι μόνον αυτό, αλλά με βάση αυτά τα «νόμιμα» πρακτικά γνωμοδότησης, παραπλάνησε και την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η οποία με την υπ’αριθμόν 68-2019 (ΑΔΑ: Ψ3Τ6ΩΡΦ-Χ4Κ) απόφασή της, τα ενέκρινε, μη γνωρίζοντας και μην έχοντας ασφαλώς τη δυνατότητα να αμφισβητήσει την εγκυρότητά τους. Πώς θα μπορούσε άλλωστε, εφόσον τον γνωμοδοτικό ρόλο τον έχουν οι Επιτροπές του Δήμου και όχι το συλλογικό αυτό όργανο. Η Επίτροπος του Ελεγκτικού συνεδρίου, ελέγχοντας σχολαστικά και για μακρύ διάστημα όλα τα έγγραφα και όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, υπηρεσιακούς παράγοντες, μέλη επιτροπών, αποφάσεις συλλογικών οργάνων κ.α., απάλλαξε τους υπηρεσιακούς παράγοντες και καταλόγισε το ποσό των 91.000,00€ στα μέλη της Επιτροπής για μισθώσεις και εκμισθώσεις ως τη γενεσιουργό αιτία παράτυπης και παράνομης διαδικασίας μίσθωσης του 1ου ΚΕΠ όπου και πρέπει να καταβάλουν στο Δήμο Ζωγράφου.  Η μίσθωση του ακινήτου καταγγέλθηκε ως παράνομη και τα χρήματα αναζητούνται.

 

ΥΠΟΘΕΣΗ 2: Μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Ζωγράφου στο Εμπορικό Κέντρο Άνοιξη για τη μεταστέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Ελάχιστες ημέρες πριν την ανάληψη της Διοίκησης του ΝΠΔΔ Πολιτισμού – Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου από αυτή του Βασίλη Θώδα και παρότι ο εκλεγμένος Δήμαρχος ενημέρωσε την τότε Δήμαρχο Τίνα Καφατσάκη να μην προβεί σε καμία ενέργεια που θα δεσμεύει το μέλλον του Δήμου, αυτή έσπευσε μέσα στο θέρος, να μισθώσει νέο κτήριο για να μεταστεγάσει τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Ο εκμισθωτής ήταν το ίδιο και το αυτό πρόσωπο της προηγούμενης μίσθωσης.  Το μηνιαίο μίσθωμα ήταν της τάξης των 4.300 ευρώ! Και αυτό με παράνομες, όπως τελικά η Ελληνική Δικαιοσύνη απεφάνθη, διαδικασίες.

Με την ανάληψη της νέας Διοίκησης ο Δήμαρχος Ζωγράφου και ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Γιώργος Γιαννακόπουλος πάγωσαν τη διαδικασία και προσκάλεσαν των εκμισθωτή σε νέες διαπραγματεύσεις για το υπέρογκο ενοίκιο. Μετά από πολλές συναντήσεις επήλθε συμφωνία και μέσα σε 2 μήνες διαπραγματεύσεων το μίσθιο αναπροσαρμόστηκε κοινή συναίνεση από τις 4.300€ στα 2.500€! 42% δηλαδή κάτω!

Μόλις, όμως, η ταμειακή υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού προσπάθησε να πληρώσει τα πρώτα ενοίκια ενημέρωσε άπαντες ότι ο διαγωνισμός που είχε γίνει από την διοίκηση της κας Στρακαντούνα ως Προέδρου του Νομικού Προσώπου αλλά και ως Πρόεδρου της επιτροπής για τη διενέργεια του διαγωνισμού έχει αξεπέραστα προβλήματα και ότι λείπουν σημαντικά στοιχεία για τη συμμετοχή του εκμισθωτή στο διαγωνισμό. Ένα μόνο από αυτά ήταν η μη ύπαρξη εγγυητικής επιστολής! Ας μην αναφερθούμε στα υπόλοιπα.

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιώργος Γιαννακόπουλος κατήγγειλε αμέσως με εξώδικη κοινοποίηση τη σύμβαση και η Βιβλιοθήκη μεταφέρθηκε προσωρινά στο ισόγειο της Ανακρέοντος 60, σε ένα δυστυχώς μικρό χώρο, μιας και η σύμβαση ανέφερε ρητώς ότι η δυνατότητα μεταφοράς υπήρχε μόνο προς ιδιόκτητο κτίριο του ΝΠΔΔ Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου, μέχρι την απεμπλοκή της υπόθεσης από τη δικαστική διαμάχη.

Σύμφωνα με τον αριθμό απόφασης 803/2023, το πρωτοδικείο Αθηνών δικαιώνει τη σημερινή διοίκηση του ΝΠΔΔ Πολιτισμού & Αθλητισμού για την μη πληρωμή των ενοικίων του μισθωμένου, από τη προηγούμενη διοίκηση, κτιρίου στο Εμπορικό Κέντρο Άνοιξη που θα φιλοξενούσε τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, κρίνοντας ότι η σύμβαση μίσθωσης μεταξύ της διοίκησης της κας Καφατσάκη και των ιδιοκτητών του ακινήτου ήταν μη νόμιμη.

Τα συμπεράσματα δικά σας…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *