«Για να σπάσει ο κύκλος της εκμετάλλευσης, της βίας και της ανισοτιμίας, θα πρέπει να δυναμώσει η φωνή των γυναικών…¨

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *